Αρχική Ανακοινώσεις
 19 Οκτ 2022 15:45 - Βασίλης Τσουκαλάς

  Πρόσβαση σε Βιβλιοθήκες & Περιοδικά

Αγαπητοί φοιτητές,


Ελέγξτε την Ασύγχρονη Εκπαίδευση (moodle.mphil.cs.ihu.gr) για οδηγίες πρόσβασης σε βιβλιοθήκες και περιοδικά (Springer Link, Scopus και ScienceDirect).


Δημιούργησα ένα νέο Μάθημα «Πρόσβαση σε Βιβλιοθήκες & Περιοδικά (Παρακαλώ εγγραφείτε)».


Ακολουθήστε παρόμοιες διαδικασίες για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλα περιοδικά και βιβλιοθήκες.


Με εκτίμηση,

Β.Τσουκαλάς