Αρχική Ανακοινώσεις
 12 Δεκ 2021 13:50 - Γεώργιος Παπακώστας

  Νέα Δημοσίευση σε Επιστημονικό Περιοδικό

Σημαντική επιτυχία μεταπτυχιακού φοιτητή του ΠΜΣ-ΕΧ.


Η εργασία με τίτλο "Refined Color Texture Classification Using CNN and Local Binary Pattern" που εκπονήθηκε σε συνεργασία με τον μεταπτυχιακό φοιτητή Κυριάκο Αποστολίδη υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Γεώργιου Παπακώστας και αλλοδαπών συνεργατών, δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό Mathematical Problems in Engineering.